Töcksmarks kyrka
Helgmålsbön

( klicka på bilden nedan )

Coronatid
Nu visar det lilla lokalsamhället sin styrka.
Storstäderna får enorma problem när många ska trängas
på en begränsad yta, det är urbaniseringens baksida.

31 mars 2020 - Nu är vitsipporna på gång.

Nära Dig Östervallskog

Till alla våra kunder!

Vi har nu tillsammans med Årjängs Kommun utökat möjligheten till hemleverans av varor.


Nära Dig Östervallskog och ICA Nära Sillerud
levererar nu till hela Årjängs Kommun.


Nu är det viktigare än någonsin, tillhör du riskgrupper eller är du bekymrad 
och vill ha hjälp, tveka inte att höra av dig antingen själv eller via någon anhörig, vi levererar hem till dig.

Nära Dig, Östervallskog
Tel. 0573-60014
070-307 37 67
Renee och Medi

Utökad varuhemsändning - klicka här

Kommunens åtgärdspaket i coronatid - klicka här

Vårdcentralen Töcksfors Unicare - klicka här

Årjängs kommun behöver din hjälp - klicka här

Biblioteken i Årjäng och Töcksfors - klicka här

efter Corona
Hur kommer världen att se ut efter att coronaviruset lämnat arenan, kan man
fundera över. Jag har en innerlig förhoppning att denna hårdhänta läxa har gett
oss alla en ny syn på våra liv, vår livsmiljö och vårt gemensamma klimat.

Kanske har vår tillvaro blivit mindre global och
att vi förstår att jorden inte mäktar med en oändlig tillväxt.

Kanske har vi kommit varandra närmare,
och blivit nöjdare med det vi redan har. 

Välkommen till Töcksfors !

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Det senaste finns under
fliken Hänt. 

Besök även töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, bildgalleriet.se

På sidan värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Jag prioriterar verksamheter som visar miljö-
och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Min YouTube kanal - klicka här

Töcksfors centrum

Marcus Danielsson renoverar Kvarnen, så att den gamla kvarnens kulturvärde bevaras.
Årjängs kommun rev den gamla Centrumkiosken 2019 och kommer 2020 att ge kiosktomten en ny utformning, som lyfter fram den gamla kulturmiljön vid Kvarnen och Kraftstationen.
Årjängs Bostads AB kommer att renovera fastigheten Bögatan 2, med start hösten 2020.
Årjängs kommun och Nordmarkens Näringsliv startar 2020 ett projekt med målsättningen att göra Töcksfors centrum mer inbjudande.
Olav Thongruppen låter den gamla Konsum-fastigheten vid torget stå och förfalla, mitt i Töcksfors centrum - Skamligt!
En fastighetsägare låter den gamla Läkarvillan vid kanalen stå och förfalla, mitt i Töcksfors centrum - Skamligt!

Kommunen informerar om Coronaviruset - klicka här

Vi behöver alla hjälpas åt att minska smittspridningen av covid-19.
Följ de här råden från Folkhälsomyndigheten.

En fundering
Klimatförändring och coronavirus.
Finns det någon däruppe som vill sätta oss människor på plats,
för vårt sätt att leva och hantera vår livsmiljö?


Nu får vi alla en hårdhänt läxa att lära.

Det är här vi bor !

Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, forskare, föreläsare.

Johan Rockström menar att 2020 är
ett sanningens år för klimatet.
– Det handlar om mina och dina barns
och deras barns framtid.     

– Allt över två graders uppvärmning
är sannolikt att betrakta som permanent skada för våra möjligheter på jorden.
Och just nu rör vi oss längs en väg som
tar oss till mellan 3-4 grader om 80 år,
säger Johan Rockström.

– Fönstret för att undvika de stora
katastroferna är fortfarande öppet,
men bara på glänt… 

Han menar att planeten befinner sig i ett akutläge.

Keelingkurvan är en graf som visar atmosfärens ökande halter av koldioxid.
Den visar dels de naturliga säsongsvariationerna i koldioxidhalt i atmosfären
och dels att halten koldioxid i atmosfären ökar år från år.

Climate Central - klicka här
 

När skall Trafikverket komma ur startblocken och bygga om
den trafikfarliga korsningen vid Töcksmarks kyrka?
Måste det inträffa ett visst antal olyckor innan detta sker?

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten