Varning för stor eller mycket stor brandrisk
i skog och mark - enligt SMHI.


Förbjudet att elda utomhus  !
klicka här

Flaggan betyder att det råder eldningsförbud.

Töcksmarks PRO-förening

Nu upphör PRO-föreningen i Töcksmark, efter drygt 50 års verksamhet.

Nuvarande och sista ordförande i PRO-Töcksmark Sven Holt leder arbetet med
avveckling av föreningslokalen på
Solängen.

Bilder från Töcksmarks PRO-förening
kommer så småningom att finnas på
töcksforsarkivet.se

Medlemmarna i Töcksmark är välkomna
att ansluta sig till PRO-föreningen i
Årjäng.

22 maj 2018 - Utbyggnaden av Töcksfors shoppingcenter - arbetet med grundläggning fortsätter. Fler bilder under fliken Hänt / Töcksfors shoppingcenter / Utbyggnad 2018 byggnation.
22 maj 2018 - Nu är arbetet med konstgräsplanen på Hagavallen återigen i gång. Fler bilder under fliken Hänt / Hagavallen / Konstgräsplan.

Välkommen till
Töcksfors bildgalleri

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Där finns också lite allmän 
information.

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Hemsidan är designad för datorskärm och
surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

 

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Swebus linje 888 Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten