EUROTAX vid gränsen är redo att ta emot kunderna, 
nu när det blir lättare för våra grannar i väst 
att komma till Sverige och handla.

Midsommartid

Bilder från Årjängs kommun
klicka på bilden nedan

Nya industrivägen
Nu har arbetet med dagvattendammen startat. Dammen skall ta emot regn- och
smältvatten från nya industrivägen och senare även dagvattnet från de nya industritomterna. Vattnet leds bort från dammen i ett dike och ut i Torsviken.

10 juni 2021 - Arbetet med dagvattendammen fortskrider.

Nya förskolan på Kallnäset
 Nu byggs gång- och cykelvägen till nya förskolan på Kallnäset.
Fler bilder under fliken Hänt / Kallnäset / Gång- och cykelväg.

Välkommen till Töcksfors !

Här visar jag bilder från Töcksfors och
området som ingår i Töcksmarks socken.
Gå in under flikarna i menyn längst upp
på sidan. Det senaste finns under fliken
Hänt. 

Besök även töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Min YouTube kanal, klicka här

Jag prioriterar verksamheter som visar
miljö- och klimathänsyn.

Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Centrumpark

Årjängs kommun har fått in ett förslag till
ny utformning av norra delen av torget.


Norra delen av torget i Töcksfors skulle kunna göras om till en liten centrumpark. Asfalten tas bort och ersätts med grönytor, en liten fontän omgiven av blomster-planteringar, stensättning och sittplatser och en ny öppen scen
som inte skymmer utsikten från lägenheterna bakom scenen.

Det ska vara jämn promenadvänlig markbeläggning runt kanterna,  
så att äldre med rollator kan ta sig fram obehindrat.
En mötesplats där alla kan umgås och trivas.

Runt kanterna ska det finnas utrymme för bodar och serveringstält,
för Töcksmarksveckans arrangemang.


Förslaget lämnades till Årjängs kommun 2019 i samband med
fastställandet av FÖP - fördjupad översiktsplan och
kulturmiljöprogram för Töcksfors tätort.

Kioskparken

Kanalparken

Handla hos ICA Supermarket i Töcksfors - på nätet
klicka på bilden nedan

Nära Dig Östervallskog

Till alla våra kunder!

Vi har nu tillsammans med Årjängs Kommun utökat möjligheten till hemleverans av varor.


Nära Dig Östervallskog och ICA Nära Sillerud
levererar nu till hela Årjängs Kommun.


Om du bor i Östervallskog, Töcksfors, Fågelvik, Holmedal och delen runt Hämnäs i Karlanda, så kan du ringa Nära Dig Östervallskog.

Nu är det viktigare än någonsin, tillhör du riskgrupper eller är du bekymrad 
och vill ha hjälp, tveka inte att höra av dig antingen själv eller via någon anhörig, vi levererar hem till dig.

Nära Dig, Östervallskog
Tel. 0573-60014
070-307 37 67
Renee och Medi

Utökad varuhemsändning - klicka här

Kommunens åtgärdspaket i coronatid - klicka här

Vårdcentralen Töcksfors Unicare - klicka här

Årjängs kommun behöver din hjälp - klicka här

Biblioteken i Årjäng och Töcksfors - klicka här

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten