23 maj 2019 - Nu går arbetet med nya tullstationen vid E18 i Hån snabbt framåt. Bilden visar avfarten från E18 till tullstationen, när man kommer från Norge.

Pollineringsveckan 18 - 26 maj
Operation Rädda Bina - klicka här

21 maj 2019 - Nu är bina igång och jobbar - för oss.

Den blomstertid nu kommer

Naturens barnkammare

Nu rustas det för sommaren.

Töcksfors Camping och Fritid i Sandviken har skapat nya campingtomter med bästa utsikten.
Selmas sommarcafé på Parkvägen i Sandviken har mjukstartat sommarsäsongen.
Konst & Musikboden har öppnat uteserveringen.
Turistgården har tagit nya avdelningen med uthyrningsrum i bruk.
Waterside Restaurant har öppnat glassbaren ute i trädgården.
ARAMS Pizza restaurang har öppnat uteserveringen.
Kulturladan renoveras och rustas inför sommaren.

Välkommen till
Töcksfors bildgalleri

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Det senaste finns under
fliken Hänt. 

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

OBS ! Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Kulturmiljöprogram
för Töcksfors tätort

Värmlands Museum genomförde under 2018 en inventering av kulturmiljöer och
 värdefulla byggnader i Töcksfors, på
uppdrag av Årjängs kommun.

Nu finns arbetet redovisat i dokumentet
"Kulturmiljöprogram för Töcksfors tätort" som skall användas i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Töcksfors.

Kommunen kommer att bjuda in till ett

samrådsmöte för allmänheten i Töcksfors
senare i år, då Kulturmiljöprogrammet skall presenteras.

Nu finns ett förslag på ny utformning av området där Centrumkiosken står, som det är tänkt att det ska se ut senare när kiosken är borta. Även detta kommer att presenteras vid samrådsmötet senare i år.

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Swebus / Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten