Ska du resa till andra länder? Läs detta - klicka här

Nu är det på gång !
På onsdag nästa vecka startar arbetet med 
nya utformningen av kiosktomten.

Sefton huset
Nu pågår ett intensivt arbete för att färdigställa lägenheterna i Seftonhuset.

Välkommen till Töcksfors !

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Det senaste finns under
fliken Hänt. 

Besök även töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, bildgalleriet.se

På sidan värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Jag prioriterar verksamheter som visar miljö-
och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Min YouTube kanal - klicka här

Töcksfors centrum

Marcus Danielsson renoverar Kvarnen, så att den gamla kvarnens kulturvärde bevaras.
Årjängs kommun rev den gamla Centrumkiosken 2019 och kommer 2020 att ge kiosktomten en ny utformning, som lyfter fram den gamla kulturmiljön vid Kvarnen och Kraftstationen.
Årjängs Bostads AB kommer att renovera fastigheten Bögatan 2, med start hösten 2020.
Årjängs kommun och Nordmarkens Näringsliv startar våren 2020 ett projekt med målsättningen att göra Töcksfors centrum mer inbjudande.
Olav Thongruppen låter den gamla Konsum-fastigheten vid torget stå och förfalla, mitt i Töcksfors centrum - Skamligt!
En fastighetsägare låter den gamla Läkarvillan vid kanalen stå och förfalla, mitt i Töcksfors centrum - Skamligt!

Det är här vi bor !

Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, forskare, föreläsare.

Johan Rockström menar att 2020 är
ett sanningens år för klimatet.
– Det handlar om mina och dina barns
och deras barns framtid.     

– Allt över två graders uppvärmning
är sannolikt att betrakta som permanent skada för våra möjligheter på jorden.
Och just nu rör vi oss längs en väg som
tar oss till mellan 3-4 grader om 80 år,
säger Johan Rockström.

– Fönstret för att undvika de stora
katastroferna är fortfarande öppet,
men bara på glänt… 

Han menar att planeten befinner sig i ett akutläge.

Keelingkurvan är en graf som visar atmosfärens ökande halter av koldioxid.
Den visar dels de naturliga säsongsvariationerna i koldioxidhalt i atmosfären
och dels att halten koldioxid i atmosfären ökar år från år.

Climate Central - klicka här
 

Guide till ett Hållbart liv - klicka här
Matsmart.se - klicka här

30 december 2019 - Du/Ni som gjorde detta ska skämmas! Det är respektlöst mot alla som arbetar ideellt för att hålla Hagavallen i ordning.

När skall Trafikverket komma ur startblocken och bygga om
den trafikfarliga korsningen vid Töcksmarks kyrka?
Måste det inträffa ett visst antal olyckor innan detta sker?

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten