13 juni 2019 - Nu blommar det magnifikt i trädgårdarna - rhododendron humlornas favorit.

Sveriges största Gränshandelsapotek
öppnar i Töcksfors shoppingscenter den 27 juni kl 10.00

13 juni 2019 - Årjängs kommun planerar för bostadsbyggande på Kallnäset i norra delen av Töcksfors tätort. Därför rivs nu den gamla Helldahls-fastigheten. Fler bilder kommer.
13 juni 2019 - Arbetet med montering av Prefab-väggarna till nya tullstationen fortskrider.
10 juni 2019 - Bygget av nya tullstationen med av- och påfarter fortskrider.

Välkommen till
Töcksfors bildgalleri

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Det senaste finns under
fliken Hänt. 

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

OBS ! Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Sommaren har kommit till Töcksfors.

Töcksfors Camping och Fritid i Sandviken har skapat nya campingtomter med bästa utsikten.
Selmas sommarcafé på Parkvägen i Sandviken har startat sommarsäsongen.
Konst & Musikboden har öppnat uteserveringen.
ARAMS Pizza restaurang har öppnat uteserveringen.
Kulturladan är redo inför sommaren.
Turistgården har tagit nya avdelningen med uthyrningsrum i bruk.
Waterside Restaurant har öppnat glassbaren ute i trädgården.
Dalslands Kanal har startat årets slussningssäsong.

Kulturmiljöprogram
för Töcksfors tätort

Värmlands Museum genomförde under 2018 en inventering av kulturmiljöer och
 värdefulla byggnader i Töcksfors, på
uppdrag av Årjängs kommun.

Nu finns arbetet redovisat i dokumentet
"Kulturmiljöprogram för Töcksfors tätort" som skall användas i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Töcksfors.

Kommunen kommer att bjuda in till
ett 
samrådsmöte för allmänheten
i Töcksfors under augusti i år, då Kulturmiljöprogrammet skall presenteras.

Nu finns ett förslag på ny utformning av området där Centrumkiosken står, som det är tänkt att det ska se ut senare när kiosken är borta. Även detta kommer att presenteras vid samrådsmötet senare i år.

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Swebus / Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten