Invigning av Kulturladan Vârke
18 juli 2019


Gruppen môra-Per från Arvika spelar

12 juli 2019 - Engelska gruppen Smokie & Creedence Tribute från Sverige gav en bejublad konsert på Hembygdsgården i Sillerud till en publik på ca 1200 personer.
Fler bilder finns på bildgalleriet.se - klicka här

Sommaren har kommit till Töcksfors.

Töcksfors Camping och Fritid i Sandviken har skapat nya campingtomter med bästa utsikten.
Konst & Musikboden med uteservering.
ARAMS Pizza restaurang med uteservering.
Kvarnen arrangerar sammankomster.
Turistgården har tagit nya avdelningen med uthyrningsrum i bruk.
Uteservering vid Waterside Restaurant.
Waterside Restaurant med glassbar ute i trädgården.
Dalslands Kanal sköter slussningen i sluss 30 och 31.
Kaffestugan med uteservering.

Välkommen till Töcksfors

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Det senaste finns under
fliken Hänt. 

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Jag prioriterar verksamheter som visar miljö-
och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Kulturmiljöprogram
för Töcksfors tätort

Värmlands Museum genomförde under 2018 en inventering av kulturmiljöer och
 värdefulla byggnader i Töcksfors, på
uppdrag av Årjängs kommun.

Nu finns arbetet redovisat i dokumentet
"Kulturmiljöprogram för Töcksfors tätort" som skall användas i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Töcksfors.

Kommunen kommer att bjuda in till
ett 
samrådsmöte för allmänheten
i Töcksfors i september, då Kulturmiljöprogrammet skall presenteras.

Nu finns ett förslag på ny utformning av området där Centrumkiosken står, som det är tänkt att det ska se ut senare när kiosken är borta. Även detta kommer att presenteras vid samrådsmötet senare i år.

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Swebus / Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten