12 december 2019 - Nu byggs en askgravplats på Töcksmarks kyrkogård.

Vatten från alla håll
Bilder tagna 2019-12-11

Övre forsen i Töcksfors.
Vattnet från sjöar och vattendrag i Norge störtar nerför forsen i Östervallskog och vidare ut i sjön Östen.
Forsen i Östervallskog.
Vid Käglans båthamn i Östervallskog stiger vattnet över den nya kajen.
Vattnet stiger kraftigt i Östervallskog.
Torpedalsälven i Östervallskog letar sig fram genom granskogen . . .
. . . och vidare ut i sjön Töck.
Hurrsjöarna bidrar med vatten genom forsen vid Hånsfors.
Även Krontjärn skickar vatten ner mot de lägre vattendragen och sjöarna.
Trollfallet vid Torsviken.
Torsviken svämmar över . . .
. . . liksom sjön Töck.
Ovanför övre forsen i Töcksfors når vattnet högt upp på stenarna.
I övre forsen är det full fart.
I övre forsen är det full fart . . .
. . . och vattnet rusar förbi Kvarnen.
Vattnet rusar fram mot luckorna vid nedre forsen . .
. . . där det störtar ut i sjön Foxen.
Brudslöjan vid Ulvefjäll fyller på med mer vatten till Foxen . . .
. . . och Foxen stiger kraftigt.
Gräsänderna trivs i Töcksfors och stannar i kanalen över vintern.

Det är skamligt av Olav Thon gruppen
att låta en fastighet stå i det här skicket,
mitt i Töcksfors centrum -
skamligt mot oss som bor här.

När skall Trafikverket komma ur startblocken och bygga om
den trafikfarliga korsningen vid Töcksmarks kyrka?
Måste det inträffa ett visst antal olyckor innan detta sker?

Det skulle kunna bli en planskild korsning.
Vägbanan på E18 sänks 2 meter, och så byggs en viadukt som
leder den lokala trafiken över E18, med av- och påfartsramper.

Välkommen till Töcksfors

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Det senaste finns under
fliken Hänt. 

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Jag prioriterar verksamheter som visar miljö-
och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Klimatklubben.se
gör din röst hörd - klicka här

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten