16 mars 2018 - Riksspelman Maria Larsson från Karlanda bjöd på en personlig musikstund i Årjängs Bibliotek. Fler bilder på bildgalleriet.se
15 mars 2018 - Här blir nya infarten till shoppingscentrets P-Hus. Fler bilder under fliken Hänt / Töcksfors shoppingcenter / Utbyggnad 2018 byggnation.
14 mars 2018 - Nu bygger man anläggningsväg från Kölen sportcenter söderut till Högås vindkraftspark. Fler bilder under fliken Örje / Vindkraftspark Högås / Markarbete.
6 mars 2018 - På Joarknatten har rör för IT-kablar och elkablarna som skall distribuera elen från vindkraftverken anlänt. Fler bilder under fliken Örje / Vindkraftspark Joarknatten / Markarbete.

Välkommen till
Töcksfors bildgalleri

Här visar jag bilder från Töcksfors med
omnejd, gå in under de olika flikarna längst
upp på sidan. Där finns också lite allmän 
information.

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Hemsidan är designad för datorskärm och
surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

 

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Swebus linje 888 Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten