Glad Påsk !


Konstrundan 2019

Konstrundan 2019 i Årjängs kommun
inleddes under skärtorsdagen med en
samlingsutställning på Kyrkeruds
Folkhögskola.

Elisabeth Kihlström Region Värmland
förklarade 2019 års konstrunda invigd.

Fler bilder på bildgalleriet.se

Välkommen till
Töcksfors bildgalleri

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Det senaste finns under
fliken Hänt. 

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

OBS ! Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

17 april 2019 - Idag monterade man taksektionerna på hyreshus 2 vid Solängsvägen i Töcksfors. Fler bilder under fliken Hänt / Nya hyreshus Solängen / Byggnation.
16 april 2019 - Före detta Hotell Sefton och Pingstkyrkans Second Hand butik får nu en rejäl makeover, nu när fastigheten byggs om till hyreshus.

Kulturmiljöprogram
för Töcksfors tätort

Värmlands Museum genomförde under 2018 en inventering av kulturmiljöer och
 värdefulla byggnader i Töcksfors, på
uppdrag av Årjängs kommun.

Nu finns arbetet redovisat i dokumentet
"Kulturmiljöprogram för Töcksfors tätort" som skall användas i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Töcksfors.

Kommunen kommer att bjuda in till ett

samrådsmöte för allmänheten i Töcksfors
senare i år, då Kulturmiljöprogrammet skall presenteras.

Nu finns ett förslag på ny utformning av området där Centrumkiosken står, som det är tänkt att det ska se ut senare när kiosken är borta. Även detta kommer att presenteras vid samrådsmötet senare i vår.

Har du bestämt dig för att leva ett hållbart liv ?
Nu finns en bok att köpa, som ger dig tips - klicka här 

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Swebus / Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten