Kulturladan Vârke
Snart flyttar Julen in i Kulturladan.
Julkonsert 30 november - se Anslagstavlan

20 november 2019 - Skogsgallringen fortsätter på Kallnäset, nu är man nästan framme vid näsets norra strand.

Det är skamligt av Olav Thon gruppen
att låta en fastighet stå i det här skicket,
mitt i Töcksfors centrum -
skamligt mot oss som bor här.

När skall Trafikverket komma ur startblocken och bygga om
den trafikfarliga korsningen vid Töcksmarks kyrka?
Måste det inträffa ett visst antal olyckor innan detta sker?

Det skulle kunna bli en planskild korsning.
Vägbanan på E18 sänks 2 meter, och så byggs en viadukt som
leder den lokala trafiken över E18, med av- och påfartsramper.

Töcksmarks prästgård
Nordmarkens pastorat vill sälja Töcksmarks prästgård, 
ett mycket kortsiktigt tänkande. Det är ju helt klart att byggnaden
är i ett bedrövligt skick, men att sälja betyder att ortsbefolkningen
stängs ute från detta fina område för all framtid.

Om det kostar för mycket att renovera byggnaden så finns möjligheten
att riva och behålla markområdet för framtida behov. 

Trafikverket borde väl snart komma ur startblocken och bygga om 
den farliga E18-korsningen vid kyrkan, och då måste sannolikt
församlingshemmet rivas för att ge plats för den nya vägkorsningen. 
Prästgårdsområdet är då en fantastisk plats för ett nytt församlingshem.

Läs artikel i NWT - klicka här

Nu när Årjängs kommun satsar för att göra Töcksfors centrum trevligare och
Dalslands Kanal skall restaurera kulturmiljön med den gamla landsvägsbron
väster om kyrkan är det konstigt att Nordmarkens pastorat inte har
viljan att ta tillvara möjligheterna på Prästgårdsområdet.

 

Välkommen till Töcksfors

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Det senaste finns under
fliken Hänt. 

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Jag prioriterar verksamheter som visar miljö-
och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Klimatklubben.se
gör din röst hörd - klicka här

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten