Anslagstavlan - klicka här

18 oktober 2017 - Nu börjar man ana utformningen av nya konstgräsplanen vid Hagavallen.
18 oktober 2017 - Gjutning av grundplattan till nya avdelningen vid förskolan Junibacken.
18 oktober 2017 - Nu installeras ny ventilation i Töcksfors sporthall.
18 oktober 2017 - Nu sätter man upp väggen mellan nya Sportringen och nya varuhuset Dollarstore i Töcksfors Handelspark.
17 oktober 2017 - Nu omdirigeras trafiken vid shoppingcentret för att arbetet med nya väganslutningen skall kunna färdigställas.
16 oktober 2017 - De nya parhusen på Prästnäset färdigställs nu i snabb takt. Första huset har försetts med solpaneler på taket för elförsörjning. Så kommer det att bli på alla husen.
15 oktober 2017 - Den gamla eken står kvar vid nya infarten till Älveruds Handelsområde, och vittnar om gamla tider.
7 maj 2015
15 oktober 2017

Välkommen till
Töcksfors bildgalleri

Här visar jag bilder från Töcksfors med
omnejd, gå in under de olika flikarna längst
upp på sidan. Där finns också lite allmän 
information.

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Hemsidan är designad för datorskärm och
surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

 

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Swebus linje 888 Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Kulturmiljö i Töcksfors
Kulturmiljö betecknar sedan 1980-talet den miljö som påverkats och formats
av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv. 
( källa WIKIPEDIA )


Område med utvecklingspotential.

13 oktober 2016 - Kommunen har snyggat till " Kärleksstigen " - mycket bra.
13 oktober 2016 - Sigvard Sjöstedt har högtryckstvättat bergsidorna vid nedre slussen - mycket bra.
11 oktober 2016 - Gamla smedjan som senare blev andelstvättstuga, vid nedre forsen i Töcksfors. Den fina kulturmiljön framträder nu när lövslyet tagits bort runt stugan - mycket bra. Här skulle det vara fint med café och konstgalleri på sommaren, med närhet till nedre slussen och "Kärleksstigen".
Café Bruket - en vision
Café Bruket - en vision
I den gamla smedjan, som senare blev andels-tvättstuga, skulle det vara fint med Café och konstgalleri på sommaren - med närhet till nedre slussen och "Kärleksstigen".
Så här såg den gamla smedjan ut.
11 oktober 2016 - Gamla smedjan som senare blev andelstvättstuga. Lövslyet har tagits bort så att stugan framträder - mycket bra.
11 oktober 2016 - Gamla smedjan som senare blev andelstvättstuga. Lövslyet har tagits bort så att stugan framträder - mycket bra.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten