Lokala Naturvårdssatningar - LONA-bidraget
information - klicka här

Skördetid !
Nu närmar sig skördetiden för alla som odlar.
7-8 september är det stor skördefest på Värmlandsnäs - klicka här

Bilder från Skördefesten 2016 - klicka här

 

Fördjupad översiktsplan och
Kulturmiljöprogram för Töcksfors tätort


Ta del av underlaget som nu finns ute för samråd.

Klicka på länkarna nedan
Fördjupad översiktsplan
Kulturmiljöprogram

Det finns en facebook sida där du kan lämna synpunkter
på underlaget - klicka här


Om du inte har möjlighet att logga in på facebook lämnar du
senast den 30 september dina synpunkter skriftligt till 
Daniel Nordholm, Box 906, 672 29 ÅRJÄNG eller daniel.nordholm@arjang.se


Samrådsmöte för allmänheten i
Töcksmarks församlingshem 18 september kl. 18.30


Klicka på nedanstående karta för större text.

20 augusti 2019 - Nedräkningen har startat - vecka 39 rivs Centrumkiosken i Töcksfors.
21 augusti 2019 - Nya tullstationen med av- och påfarter.
2015-04-24
2019-08-21

Välkommen till Töcksfors

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Det senaste finns under
fliken Hänt. 

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Jag prioriterar verksamheter som visar miljö-
och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Det var bättre förr!
1920-1946

Då hade vi patrullerande polis i
Töcksfors.

Det går naturligtvis inte att jämföra dåtid och nutid, men någonstans på vägen har polisens lokala anknytning försvunnit, vilket kan vara förödande för att kunna upprätthålla ordning
och reda i samhället.

Det kanske är dags att återgå till kommunal polisorganisation som
tar hand om vardagsproblemen.

Töcksfors polisstation fanns då på Hyttevägen i John Branders bostad.
Töcksfors polisstation fanns då på Hyttevägen i John Branders bostad.
Polisman John Brander - polis i Töcksfors under åren 1920-1946.
Polisman John Brander - polis i Töcksfors under åren 1920-1946.
Polisman John Branders möjlighet till förstärkning var polishunden Moppe, som var svår att komma till tals med.
Polisman John Branders möjlighet till förstärkning var polishunden Moppe, som var svår att komma till tals med.

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten