Det är förbjudet att köra Racing på sjöis !!!

- men det fortsätter - klicka här - på vilken sjö ?


Trafikregler vid terrängkörning - Grundregel
” En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt
så att människor och djur inte störs i onödan och att skada på annans mark
eller växtlighet undviks.” (2 kap 1 § Trafikförordningen) 

Om inte lokala trafikföreskrifter säger annat får motordrivet fordon inte föras
med högre hastighet än 70 km/tim. (3 kap 17 § Trafikförordningen)
I straffskalan för fortkörning finns böter och indraget körkort.
Det kan även handla om vårdslöshet i trafik.

Miljöbalken
 " Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats
som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till
böter eller fängelse i högst ett år ". (29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken)

Allemansrätten - Huvudregel
Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.
Det innebär att vi tillåts röra oss fritt i naturen, 
så länge vi inte stör andra människor eller djur.
Körning med motordrivna fordon i terrängen
ingår inte i allemansrätten.

Klicka här

11 februari 2019 - I lördags den 9 februari kunde man se norrmän som dragit upp skrotbilen på Sandavägen för att demontera vissa delar - och sen dumpade man återigen skrotbilen på Torsvikens strand. Detta förstärker miljöbrottet !!!
Dumpad norskregistrerad bil i Torsviken vid sjön Töck - Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Att ställa en skrotbil i naturen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning, straffskalan är böter eller fängelse. Nedskräpningen är polisanmäld.
5 februari 2019 - Fylld sopsäck och möbler, dumpat i diket vid Sandavägen i Töcksfors. " Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år ", 29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken.

Har du bestämt dig för att leva ett hållbart liv ?
Nu finns en bok att köpa, som ger dig tips - klicka här 

Välkommen till
Töcksfors bildgalleri

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Där finns också lite allmän 
information.

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Hemsidan är designad för datorskärm och
surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

 

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Swebus / Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten