19 augusti 2018 - Maskinhuset med växellådan är på plats på tornet till vindkraftverk 8.
19 augusti 2018 kl 16.52 - Maskinhuset med monterad växellåda är på väg upp till toppen av tornet.
19 augusti 2018 - Nu är tornet till vindkraftverk 8 på gränsen uppe i full höjd 140 meter. Nästa steg är att lyfta upp maskinhuset inkl växellådan och fästa det på toppen av tornet. Nästa moment är att lyfta upp och fästa navet som rotorbladen skall fästas i, och slutligen skall de tre rotorbladen lyftas upp och fästas i navet. Då är vindkraftverk 8 klart.
19 augusti 2018 - Friluftsgudstjänst i Kanalparken vid Slussen, en fin stund i det fina sensommarvädret.
18 augusti 2018 - Kommunalrådet Daniel Schützer klippte bandet och förklarade nya konstgräsplanen på Hagavallen för invigd. Fler bilder under fliken Hänt / Hagavallen / Konstgräsplan - invigning.
18 augusti 2018 - Det var en glädjens dag på Hagavallen, för både stora och små.

Välkommen till
Töcksfors bildgalleri

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Där finns också lite allmän 
information.

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Hemsidan är designad för datorskärm och
surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

 

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Swebus linje 888 Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten