Vattenkraft
Den drygt 90 år gamla kraftstationen vid övre forsen i Töcksfors
levererar fortfarande elektricitet
.
Kraftstationen ägs av Töcksfors Kraft AB.

Ny vattenledning
På måndag den 21 oktober startar arbetet med
nya vattenledningen längs med Sveavägen,
då blir det trångt att komma fram.

Kommunen skriver på facebook - URSÄKTA RÖRAN! Vi bygger om vattenledningen på Sveavägen i Töcksfors.  Planerad byggstart är 1:e oktober och vi kommer hålla på någon månad framöver. Sträckan mellan Älverudsvägen och Västra Torggatan kommer under denna tid ha begränsad framkomlighet (se bild). Tack för visad hänsyn!
Kommunen skriver på facebook - URSÄKTA RÖRAN! Vi bygger om vattenledningen på Sveavägen i Töcksfors. Planerad byggstart är 1:e oktober och vi kommer hålla på någon månad framöver. Sträckan mellan Älverudsvägen och Västra Torggatan kommer under denna tid ha begränsad framkomlighet (se bild). Tack för visad hänsyn!

En vacker tavla
Nu är Centrumkiosken borta.
Ett första steg i Årjängs kommuns strävan
att göra Töcksfors centrum trevligare.
Platsen kommer att färdigställas under våren 2020.

Det är skamligt av Olav Thon gruppen
att låta en fastighet stå i det här skicket,
mitt i Töcksfors centrum -
skamligt mot oss som bor här.

År 2012 planerade Olav Thon Gruppen att riva den bakre delen av
Konsumfastigheten, den delen som nu står och förfaller, och att bygga ett flerbostadshus på platsen. Kanske är det nu dags att aktivera dessa planer.
Se nedanstående skiss.

Natt- och helgparkerade lastbilar
i Töcksfors centrum - Nej Tack !

När skall ombyggnaden av E18-korsningen vid Töcksmarks kyrka
komma upp på Trafikverkets dagordning?

Välkommen till Töcksfors

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Det senaste finns under
fliken Hänt. 

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Jag prioriterar verksamheter som visar miljö-
och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Klimatklubben.se
gör din röst hörd - klicka här

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten