19 februari 2018 - Idag lyfte man ner shoppingcentrets skylttorn. Detta för att ge plats för utbyggnaden. Fler bilder under fliken Hänt / Töcksfors shoppingcenter / Utbyggnad 2018 rivning.
19 februari 2018 - Idag togs även skylten TÖCKSFORS SHOPPINGCENTER bort. Därmed kan arbetet med utbyggnaden komma igång på bred front. Den norra delen av utbyggnaden, med nya huvudentrén, är tänkt att öppnas till Jul i år.
15 februari 2018 - Nu färdigställs de nya parhusen på Prästnäset. Varje hus innehåller två lägenheter och varje lägenhet har egen carport och eget förråd. Övriga upplysningar, se nedanstående anslag. Fler bilder under fliken Hänt / Prästnäset - nya bostäder.
8 februari 2018 - För att klara kraven på framkomlighet för de stora transporterna av delar till vindkraftverken, förstärker man nu vägarna på Joarknatten. Fler bilder under fliken Örje / Vindkraftspark Joarknatten / Markarbete.
8 februari 2018 - Arbetet med borrning och sprängning på toppen av Joarknatten är snart färdigt. I April startar byggnationen av vindkraftverkens fundament.

Välkommen till
Töcksfors bildgalleri

Här visar jag bilder från Töcksfors med
omnejd, gå in under de olika flikarna längst
upp på sidan. Där finns också lite allmän 
information.

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Hemsidan är designad för datorskärm och
surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

 

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Swebus linje 888 Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten