Nya E18 Gränsen - Örje
2015 - 2017

Bilder från byggandet av delsträckan Gränsen till Stormossen.

Foto : Lars Brander 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

2 juli 2015
2 juli 2015
2 juli 2015
2 juli 2015
2 juli 2015
2 juli 2015
5 juni 2015
2 juli 2015
2 juli 2015
2 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
27 juli 2015
20 augusti 2015
20 augusti 2015
20 augusti 2015
20 augusti 2015
20 augusti 2015
20 augusti 2015
20 augusti 2015
21 augusti 2015
21 augusti 2015
21 augusti 2015
21 augusti 2015
21 augusti 2015
21 augusti 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
18 september 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
21 november 2015
21 november 2015
21 november 2015
21 november 2015
21 november 2015
21 november 2015
21 november 2015 - Västerut mot Stormossen.
1 februari 2016
1 februari 2016
1 februari 2016
1 februari 2016
1 februari 2016
1 februari 2016
1 februari 2016
1 februari 2016
1 februari 2016
8 april 2016
8 april 2016
8 april 2016
8 april 2016
8 april 2016
8 april 2016
8 april 2016
8 april 2016
8 april 2016
8 april 2016
8 april 2016
8 april 2016
8 april 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
26 juni 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
14 september 2016
18 september 2016
18 september 2016
18 september 2016
18 september 2016
18 september 2016
18 september 2016
18 september 2016
25 september 2016
25 september 2016
25 september 2016
25 september 2016
25 september 2016
25 september 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
16 oktober 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
6 november 2016
19 mars 2017
27 mars 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
1 april 2017
2 april 2017
2 april 2017 - Stormossen
2 april 2017 - Nya E18 mot gränsen.
2 april 2017
30 april 2017
30 april 2017
15 maj 2017
15 maj 2017
15 maj 2017
15 maj 2017
15 maj 2017
15 maj 2017
15 maj 2017
1 juni 2017 - Trafiken släpps på i båda riktningarna mellan gränsen och Örje.