Sångspelet Lyktan

Musik av Thore Skogman
Inspelat vid Örje slussar 1996.