klicka på bilden klicka på bilden

Vindkraftspark - Högås
Markarbete

Scanergy AS / Marker Vindpark AS
bygger två vindkraftsparker i Marker
kommun, en på Joarknatten med
8 vindkraftverk och en park vid 
Högås söder om Kölen Sportcenter
med 7 vindkraftverk.

Leverantör av vindkraftverken är
Vestas :

" Prosjektet består av 15 vindturner
hver på 3,6 MW med en forventet
årlig produksjon på 193 GWh.
Tårnhøyden er på 142 meter og total-
høyde på 210 meter ". 

Huvudentreprenör för byggnation
av vägar och övrig infrastruktur är
Bergquist Maskin och Transport
i Römskog - Hemsida

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Masten har stått vid Högås flera år, med utrustning för att mäta vinden inom området.
20 oktober 2017
20 oktober 2017
20 oktober 2017
20 oktober 2017
18 januari 2018
25 januari 2018
25 januari 2018
25 januari 2018
25 januari 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
14 mars 2018
14 mars 2018
14 mars 2018
14 mars 2018 - Här byggs anläggningsväg från Kölen sportcenter söderut till Högås vindkraftspark.
20 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
10 april 2018
10 april 2018
10 april 2018
10 april 2018
10 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018 - Anläggningsvägen till Högås vindkraftspark passerar nära Riksröse 31.
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
25 maj 2018 - Anläggningsvägen söderut från Kölen Sportcenter.
25 maj 2018
25 maj 2018
25 maj 2018
25 maj 2018
25 maj 2018
25 maj 2018
25 maj 2018 - Vägkroppen på anläggningsvägen söderut börjar ta form.
18 juni 2018
18 juni 2018
18 juni 2018
18 juni 2018
18 juni 2018
18 juni 2018 - Här till höger skall vindkraftverk 9 stå.
18 juni 2018
18 juni 2018
18 juli 2018 - Nya anläggningsvägen söderut från Kölen sportcenter till Högås vindkraftspark.
18 juli 2018 - Här skapas arbetsytan vid fundament 9.
18 juli 2018 - Här läggs grunden till vägen mot vindkraftverk 10-15.
2 augusti 2018
2 augusti 2018
6 augusti 2018 - Garaget vid sportcentret rivs för att bereda plats för anläggningsvägen till Högås.
6 augusti 2018
6 augusti 2018
6 augusti 2018
6 augusti 2018 - Ny dränering för sportcentrets spår.
6 augusti 2018 - Grusläggning på vägen till Högås.
6 augusti 2018 - Anläggningsvägen mot Högås.
6 augusti 2018 - Anläggningsvägen söderut mot fundament 10-15.
21 augusti 2018 - Infarten till anläggningsvägen mot Högås vindkraftspark har breddats, för att långa transporter skall kunna komma fram.
21 augusti 2018 - Det pågår intensiv trafik med grusbilar till Högås vindkraftspark.
21 augusti 2018 - Infarten till anläggningsvägen mot Högås vindkraftspark har breddats, för att långa transporter skall kunna komma fram.
21 augusti 2018 - Garaget vid Kölen sportcenter har tagits bort, för att ge plats för den nya anläggnings-vägen.
21 augusti 2018 - Garaget vid Kölen sportcenter har tagits bort, för att ge plats för den nya anläggnings-vägen.
21 augusti 2018 - Garaget vid Kölen sportcenter har tagits bort, för att ge plats för den nya anläggnings-vägen.
21 augusti 2018 - Vägen söderut mot fundament 10.
21 augusti 2018 - Vägen fram till fundament 10.
21 augusti 2018 - Transport med grus till arbetsytan vid fundament 10.
21 augusti 2018 - Grusbilarna kör i skytteltrafik till Högås vindkraftspark.
21 augusti 2018 - Vägen mot fundament 11.
21 augusti 2018 - Grusbilarna kör i skytteltrafik till Högås vindkraftspark.
24 augusti 2018
24 augusti 2018 - Borrning och sprängning vid Kölen sportcenter.
24 augusti 2018 - Borrning och sprängning vid Kölen sportcenter.
24 augusti 2018 - Borrning och sprängning vid Kölen sportcenter.
24 augusti 2018 - Borrning och sprängning vid Kölen sportcenter.
24 augusti 2018 - Borrning och sprängning vid Kölen sportcenter.
2 september 2018 - Anläggningsvägen söderut från Kölen sportcenter mot Högås vindkraftspark.
2 september 2018 - Arbetsytan vid fundament 11 i Högås vindkraftspark.