klicka på bilden klicka på bilden

Vindkraftspark - Högås
Vindkraftverk 9-15 / Markarbete

Scanergy AS / Marker Vindpark AS
bygger två vindkraftsparker i Marker
kommun, en på Joarknatten med
8 vindkraftverk och en park vid 
Högås söder om Kölen Sportcenter
med 7 vindkraftverk.

Leverantör av vindkraftverken är
Vestas :

" Prosjektet består av 15 vindturner
hver på 3,6 MW med en forventet
årlig produksjon på 193 GWh.
Tårnhøyden er på 142 meter og total-
høyde på 210 meter ". 

"Leveransen og monteringen er planlagt
for tredje kvartal neste år, altså etter
sommeren 2018".

Huvudentreprenör för byggnation
av vägar och övrig infrastruktur är
Bergquist Maskin och Transport
i Römskog - Hemsida

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Masten har stått vid Högås flera år, med utrustning för att mäta vinden inom området.
20 oktober 2017
20 oktober 2017
18 januari 2018
25 januari 2018
25 januari 2018
25 januari 2018
25 januari 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
14 mars 2018
14 mars 2018
14 mars 2018
14 mars 2018 - Här byggs anläggningsväg från Kölen sportcenter söderut till Högås vindkraftspark.
20 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
10 april 2018
10 april 2018
10 april 2018
10 april 2018
10 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018 - Anläggningsvägen till Högås vindkraftspark passerar nära Riksröse 31.
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
8 maj 2018
25 maj 2018 - Anläggningsvägen söderut från Kölen Sportcenter.
25 maj 2018
25 maj 2018
25 maj 2018
25 maj 2018
25 maj 2018
25 maj 2018
25 maj 2018 - Vägkroppen på anläggningsvägen söderut börjar ta form.
18 juni 2018
18 juni 2018
18 juni 2018
18 juni 2018
18 juni 2018
18 juni 2018 - Här till höger skall vindkraftverk 9 stå.
18 juni 2018
18 juni 2018