klicka på bilden klicka på bilden

Vindkraftspark - Högås
Vindkraftverk 9-15 / Montering

Scanergy AS / Marker Vindpark AS
byggde 2017-2018 två vindkraftsparker
i Marker kommun, en på Joarknatten 
med 8 vindkraftverk och en park vid 
Högås söder om Kölen Sportcenter
med 7 vindkraftverk.

Leverantör av vindkraftverken var
Vestas :

" Prosjektet består av 15 vindturner
hver på 3,6 MW med en forventet
årlig produksjon på 193 GWh.
Tårnhøyden er på 142 meter og
totalhøyde på 210 meter "

Foto Lars Brander

På grund av Vestas sekretessregler är det inte möjligt att visa bilder från arbetet med montering av vindkraftverken.