klicka på bilden klicka på bilden

Vindkraftspark - Joarknatten
Färdigställande

Scanergy AS / Marker Vindpark AS
bygger två vindkraftsparker i Marker
kommun, en på Joarknatten med
8 vindkraftverk och en park vid 
Högås söder om Kölen Sportcenter
med 7 vindkraftverk.

Leverantör av vindkraftverken är
Vestas :

" Prosjektet består av 15 vindturner
hver på 3,6 MW med en forventet
årlig produksjon på 193 GWh.
Tårnhøyden er på 142 meter og total-
høyde på 210 meter ". 


Huvudentreprenör för byggnation
av vägar och övrig infrastruktur är
Bergquist Maskin och Transport
i Römskog - Hemsida

Här visar jag bilder från färdigställandet
av vindkraftsparken på Joarknatten.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

25 juni 2018
25 juni 2018 - Infarten från gamla E18.
2 juli 2018
2 juli 2018
10 juli 2018
10 juli 2018
10 juli 2018
16 juli 2018
16 juli 2018
16 juli 2018
16 juli 2018
16 juli 2018
18 juli 201 - Färdigställande av anläggningsvägen från gamla E18 upp till Joarknattens vindkraftspark.
30 juli 2018
30 juli 2018
30 juli 2018
30 juli 2018