klicka på bilden klicka på bilden

Vindkraftspark - Joarknatten
Vindkraftverk 1-8 / Fundament

Scanergy AS / Marker Vindpark AS
bygger två vindkraftsparker i Marker
kommun, en på Joarknatten med
8 vindkraftverk och en park vid 
Högås söder om Kölen Sportcenter
med 7 vindkraftverk.

Leverantör av vindkraftverken är
Vestas :

" Prosjektet består av 15 vindturner
hver på 3,6 MW med en forventet
årlig produksjon på 193 GWh.
Tårnhøyden er på 142 meter og total-
høyde på 210 meter ". 

"Leveransen og monteringen er
planlagt for tredje kvartal, altså
etter sommeren 2018".

Huvudentreprenör för byggnation
av vägar och övrig infrastruktur är
Bergquist Maskin och Transport
i Römskog - Hemsida

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

4 april 2018
4 april 2018 - Här skall fundamentet för vindkraftverk 6 byggas.
4 april 2018 - Berget rensas, tvättas och kontrolleras före gjutningen av grundplattan.
11 april 2018 - Det krävdes sprängning för att få fram stabilt berg för gjutning av fundamentets grundplatta.
11 april 2018 - Förberedande arbete för läggning av el- och IT-kablar.
11 april 2018 - Här skall fundamentet för vindkraftverk 7 byggas.
11 april 2018 - Här skall fundamentet för vindkraftverk 8 byggas.
17 april 2018 - Här skall fundamentet för vindkraftverk 7 byggas.
17 april 2018
17 april 2018
17 april 2018
17 april 2018
17 april 2018 - Kabeldike upp till toppen av Joarknatten.
17 april 2018 - Här skall fundamentet för vindkraftverk 6 byggas.
17 april 2018 - Förberedelser på toppen av Joarknatten, för läggning av el- och IT-kablar.