klicka på bilden klicka på bilden

Vindkraftspark - Joarknatten
Fundament och kablar

Scanergy AS / Marker Vindpark AS
bygger två vindkraftsparker i Marker
kommun, en på Joarknatten med
8 vindkraftverk och en park vid 
Högås söder om Kölen Sportcenter
med 7 vindkraftverk.

Leverantör av vindkraftverken är
Vestas :

" Prosjektet består av 15 vindturner
hver på 3,6 MW med en forventet
årlig produksjon på 193 GWh.
Tårnhøyden er på 142 meter og total-
høyde på 210 meter ". 

Huvudentreprenör för byggnation
av vägar och övrig infrastruktur är
Bergquist Maskin och Transport
i Römskog - Hemsida

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

4 april 2018
4 april 2018 - Här skall fundamentet för vindkraftverk 6 byggas.
4 april 2018 - Berget rensas, tvättas och kontrolleras före gjutningen av grundplattan.
11 april 2018 - Det krävdes sprängning för att få fram stabilt berg för gjutning av fundamentets grundplatta.
11 april 2018 - Förberedande arbete för läggning av el- och IT-kablar.
11 april 2018 - Här skall fundamentet för vindkraftverk 8 byggas.
17 april 2018 - Här skall fundamentet för vindkraftverk 7 byggas.
17 april 2018
17 april 2018
17 april 2018
17 april 2018 - Kabeldike upp till toppen av Joarknatten.
17 april 2018 - Här skall fundamentet för vindkraftverk 6 byggas.
17 april 2018 - Förberedelser på toppen av Joarknatten, för läggning av el- och IT-kablar.
20 april 2018 - Betongbilarna kör i skytteltrafik upp till Joarknattens vindkraftspark, där man gjuter bottenplattorna till vindkraftverkens fundament.
20 april 2018 - Ännu en betongbil har kämpat sig upp till toppen av Joarknatten.
20 april 2018 - Gjutning av bottenplattan till fundamentet för vindkraftverk 6.
20 april 2018 - Dags att hämta mer betong.
27 april 2018 - Byggnation av fundament för vindkraftverk 6, på toppen av Joarknatten.
27 april 2018
27 april 2018
27 april 2018 - Kabelväg söderut från toppen av Joarknatten.
27 april 2018 - Här skall vindkraftverk nr 7 stå. Först skall det sprängas för att få stabilt berg. Varje grop måste godkännas av Geolog innan man kan påbörja byggnationen av fundamentet.
27 april 2018 - Kabelväg mot fundament 8.
27 april 2018 - Kabelväg mot fundament 8.
27 april 2018 - Byggnation av fundament för vindkraftverk 8.
27 april 2018
27 april 2018 - Kabelväg till fundament 8.
7 maj 2018 - Kabelväg från fundament 7.
7 maj 2018 - Byggnation av fundamentet för vindkraftverk 7.
7 maj 2018 - Kabelväg vid fundamentet för vindkraftverk 8.
7 maj 2018 - Kabelväg vid fundamentet för vindkraftverk 8.
7 maj 2018 - Förberedelse för armering och gjutning av fundamentet för vindkraftverk 8.
7 maj 2018 - Förberedelse för armering och gjutning av fundamentet för vindkraftverk 8.
7 maj 2018 - Kabelväg
7 maj 2018 - Kabelväg till toppen av Joarknatten, där vindkraftverk 6 skall stå.
7 maj 2018 - Förberedelse för armering och gjutning av fundamentet för vindkraftverk 6.
7 maj 2018 - Förberedelse för armering och gjutning av fundamentet för vindkraftverk 6.
7 maj 2018 - Här i början av Butjernveien skall vindkraftsparkens transformatorstation byggas.
14 maj 2018 - Här byggs transformatorstationen som skall ta emot elproduktionen från vindkraft-verken i Joarknattens vindkraftspark.
14 maj 2018 - Här byggs transformatorstationen som skall ta emot elproduktionen från vindkraft-verken i Joarknattens vindkraftspark.
14 maj 2018 - Här byggs transformatorstationen som skall ta emot elproduktionen från vindkraft-verken i Joarknattens vindkraftspark.
14 maj 2018 - Här byggs transformatorstationen som skall ta emot elproduktionen från vindkraft-verken i Joarknattens vindkraftspark.
15 maj 2018 - Här byggs transformatorstationen som skall ta emot elproduktionen från vindkraft-verken i Joarknattens vindkraftspark.
15 maj 2018 - Här byggs transformatorstationen som skall ta emot elproduktionen från vindkraft-verken i Joarknattens vindkraftspark.
15 maj 2018 - En lastbil med trailer kämpar sig uppför den branta backen till toppen av Joarknatten, lastad med delar till vindkraftverkens fundament.
15 maj 2018
15 maj 2018
15 maj 2018
15 maj 2018
15 maj 2018
15 maj 2018
15 maj 2018 - Fundament för vindkraftverk 6.
15 maj 2018 - Fundament för vindkraftverk 6.
15 maj 2018 - Fundament för vindkraftverk 6.
15 maj 2018 - Fundament för vindkraftverk 6.
15 maj 2018 - Fundament för vindkraftverk 6.
15 maj 2018
15 maj 2018 - Fundament för vindkraftverk 7.
15 maj 2018 - Fundament för vindkraftverk 7.
15 maj 2018 - Fundament för vindkraftverk 7.
15 maj 2018 - Fundament för vindkraftverk 7.
15 maj 2018 - Fundament för vindkraftverk 8.
15 maj 2018
17 maj 2018 - Byggnation av transformatorstation.
17 maj 2018 - Byggnation av transformatorstation.
17 maj 2018 - Byggnation av transformatorstation.
17 maj 2018
17 maj 2018 - Fundament 6
17 maj 2018 - Fundament 6
17 maj 2018
17 maj 2018
17 maj 2018 - Fundament 7
17 maj 2018 - Fundament 7
17 maj 2018 - Fundament 8
17 maj 2018 - Fundament 8
17 maj 2018
17 maj 2018
17 maj 2018
24 maj 2018 - Här byggs transformatorstationen som skall ta emot den el som vindkraftverken i Joarknattens vindkraftspark producerar.
24 maj 2018 - Fundament 7 klart för gjutning.
24 maj 2018 - Fundament 7 klart för gjutning.
24 maj 2018 - Armering av fundament 8.
24 maj 2018 - Armering av fundament 8.
24 maj 2018
24 maj 2018
24 maj 2018 - Gjutningen av fundament 6 är klar och formarna tas bort.
24 maj 2018 - Gjutningen av fundament 6 är klar och formarna tas bort.
24 maj 2018
24 maj 2018 - Gjutningen av fundament 6 är klar och formarna tas bort.
24 maj 2018 - Gjutningen av fundament 6 är klar och formarna tas bort.
24 maj 2018 - Gjutning av fundament 7.
24 maj 2018 - Gjutning av fundament 7.
24 maj 2018 - Gjutning av fundament 7.
24 maj 2018 - Gjutning av fundament 7.
24 maj 2018 - Gjutning av fundament 7.
24 maj 2018 - Fundament 6
24 maj 2018
24 maj 2018 - Borrning av 44 hål genom funda-mentet, 12 meter ner i berget, där spännstagen som skall hålla fast fundamentet skall fästas och spännas.
24 maj 2018 - Några meter från fundamentet borras 3 st hål 30 meter ner i berget för jordning av vindkraftverket.
24 maj 2018
24 maj 2018 - Gjutningen av fundament 7 är klar.
25 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
25 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
25 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
25 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
25 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
25 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
25 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
25 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
25 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
28 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
29 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
29 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
29 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
29 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
29 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
30 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
30 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
30 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
30 maj 2018 - Byggnation av nya transformator-stationen, som skall ta emot elproduktionen från vindkraftverken på Joarknatten.
4 juni 2018
5 juni 2018 - Transportväg och kabelväg.
5 juni 2018 - Borrning för spännstag vid fundament 8.
5 juni 2018 - Här borrar man 44 hål genom fundamentet, 12 meter ner i berget, där spännstagen som skall hålla fast fundamentet i berget monteras.
5 juni 2018
5 juni 2018
5 juni 2018 - 12 meter långa spännstag som skall hålla fast fundamentet i berget.
5 juni 2018
5 juni 2018
5 juni 2018 - Delar till stålkonstruktionen som skall monteras på fundamenten, där vindkraftverkens torn skall skruvas fast
5 juni 2018
5 juni 2018 - Borrningen för spännstag vid fundament 7 är klar.
5 juni 2018 - Byggnation av transformatorstation.
5 juni 2018 - 5 juni 2018 - Byggnation av transformatorstation.
8 juni 2018 - Fundament 8 klart för montering av stålkonstruktinen där vindkraftverkets torn skall skruvas fast.
8 juni 2018
8 juni 2018 - Fundament 7 klart för montering av stålkonstruktinen där vindkraftverkets torn skall skruvas fast.
8 juni 2018
8 juni 2018 - Fundament 6 klart för montering av stålkonstruktinen där vindkraftverkets torn skall skruvas fast.
8 juni 2018 - Fundament 7 - Montering av stålkonstruktinen där vindkraftverkets torn skall skruvas fast.
8 juni 2018
8 juni 2018
8 juni 2018
8 juni 2018
8 juni 2018
12 juni 2018 - Nya transformatorstationen färdigställs.
15 juni 2018 - Fundament 8 - Stålkonstruktionen där vindkraftverkens torn skall skruvas fast planjusteras med laserinstrument. Därefter kommer det att göras en stabiliserande gjutning under stålkonstruktionen. Nästa moment är att montera 44 spännstag genom fundamentet ner i de 12 meter djupa borrhålen i berget, där spännstagen fästes med höghållfast expanderande bruk. Slutligen skall varje spännstag spännas med stor kraft.
15 juni 2018 - Spännstagen ligger färdiga att monteras.
15 juni 2018 - Höghållfast expanderande bruk för fastsättning av spännstagen i berget.
15 juni 2018 - Fundament 7 är planjusterat och nu skall det göras en stabiliserande gjutning under stålkonstruktionen.
15 juni 2018 - Fundament 6 är planjusterat och nu skall det göras en stabiliserande gjutning under stålkonstruktionen.
15 juni 2018 - Spännstagen ligger färdiga att monteras.
15 juni 2018 - Kabelväg från Joarknattens vindkraftspark, ner till den nya transformator-stationen.
19 juni 2018 - Fundament 6 - Den stabiliserande gjutningen under stålkonstruktionen är klar och nu ska spännstagen monteras.
19 juni 2018 - Spännstag i väntan på montering.
19 juni 2018 - Fundament 8 - Stabiliserande gjutning under stålkonstruktionen.
19 juni 2018 - Fundament 8 - Stabiliserande gjutning under stålkonstruktionen.
19 juni 2018 - Fundament 8 - Stabiliserande gjutning under stålkonstruktionen.
19 juni 2018
25 juni 2018 Tranformatorstationen
25 juni 2018 - Den stabiliserande gjutningen under stålkonstruktionen är klar på fundament 6.
25 juni 2018 - Dags att montera spännstagen i fundament 6.
25 juni 2018 - Dags att montera spännstagen i fundament 6.
25 juni 2018 - Dags att montera spännstagen i fundament 6.
25 juni 2018 - Montering av spännstagen i fundament 6.
25 juni 2018 - Montering av spännstagen i fundament 6.
25 juni 2018 - Montering av spännstagen i fundament 6.
25 juni 2018 - Montering av spännstagen i fundament 6.
25 juni 2018 - Montering av spännstagen i fundament 6.
25 juni 2018 - De 12 meter djupa hålen i berget fylls med expanderande cementbruk med hög hållfasthet innan spännstagen sänks ner i hålen.
25 juni 2018 - Den stabiliserande gjutningen under stålkonstruktionen på fundament 7 är klar.
25 juni 2018 - Dags för montering av spännstagen på fundament 7.
25 juni 2018 - Den stabiliserande gjutningen under stålkonstruktionen på fundament 8 är klar.
25 juni 2018 - Dags för montering av spännstagen på fundament 8.
10 juli 2018 - Det grävs kabeldiken längs med vägen till nya transformatorstationen.
10 juli 2018 - Kabelväg
10 juli 2018 - Spännstagen är monterade i fundament 6.
10 juli 2018
10 juli 2018
10 juli 2018 - Spännstagen är monterade i fundament 7.
10 juli 2018 - Spännstagen är monterade i fundament 8.
16 juli 2018 - Kabelvägen över mossen läggs på ett nät.
16 juli 2018 - Netcon bygger fibernät till vindkraft-verken.
16 juli 2018 - Netcon bygger fibernät till vindkraft-verken.
16 juli 2018
18 juli 2018 - Här byggs kabelväg mot Örje.
25 juli 2018 - Här byggs kabelväg mot Örje.
25 juli 2018 - Kabelläggning till nya transformatorn.
25 juli 2018 - Kabeldragning till nya transformatorn.
2 augusti 2018 - Kabelväg mot Örje.
2 augusti 2018 - Kabelväg mot Örje.
2 augusti 2018 - Nya transformatorstationen.
2 augusti 2018 - Nya transformatorstationen.
2 augusti 2018 - Nya transformatorstationen.