klicka på bilden klicka på bilden

Vindkraftspark - Joarknatten
Markarbete

Scanergy AS / Marker Vindpark AS
bygger två vindkraftsparker i Marker
kommun, en på Joarknatten med
8 vindkraftverk och en park vid 
Högås söder om Kölen Sportcenter
med 7 vindkraftverk.

Leverantör av vindkraftverken är
Vestas :

" Prosjektet består av 15 vindturner
hver på 3,6 MW med en forventet
årlig produksjon på 193 GWh.
Tårnhøyden er på 142 meter og total-
høyde på 210 meter ". 

Huvudentreprenör för byggnation
av vägar och övrig infrastruktur är
Bergquist Maskin och Transport
i Römskog - Hemsida

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018 - Här skall vindkraftverk nr 5 stå.
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018 - Här uppe på toppen av Joarknatten skall vindkraftverk nr 6 stå.
12 januari 2018 - Utsikt från Joarknatten söderut där vindkraftverken nr 7 och 8 skall stå.
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018 - Platsen för vindkraftverk nr 7.
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018 - Väg upp till platsen för vindkraftverk nr 6.
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018 - Platsen för vindkraftverk nr 7.
24 januari 2018 - Väg mot platsen för vindkraftverk nr 8.
24 januari 2018 - Platsen för vindkraftverk nr 8.
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018 - Väg mot platsen för vindkraftverk nr 5.
24 januari 2018 - Platsen för vindkraftverk nr 5.
24 januari 2018
24 januari 2018
30 januari 2018 - Utsikt söderut från Joarknatten.
30 januari 2018 - Här skall vindkraftverk nr 6 stå.
30 januari 2018
30 januari 2018
30 januari 2018
30 januari 2018 - Här skall vindkraftverk nr 7 stå.
30 januari 2018
30 januari 2018
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Sprängningsarbetet på toppen av Joarknatten är snart färdigt.
8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018 - Inspektion av arbetet på Joarknatten, med bl a NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat på plats.
8 januari 2018
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
20 februari 2018 - Vägen upp till Joarknattens vindkraftspark anpassas för kommande transporter.
20 februari 2018 - Vägen upp till Joarknattens vindkraftspark anpassas för kommande transporter.
20 februari 2018
20 februari 2018
20 februari 2018 - Vägen norrut mot platserna där vindkraftverken 1-4 skall stå.
20 februari 2018
20 februari 2018 - Vägen norrut mot platserna där vindkraftverken 1-4 skall stå. Här skall det sprängas för att räta ut vägen.
20 februari 2018 - Vägen norrut mot platserna där vindkraftverken 1-4 skall stå. Här skall det sprängas för att räta ut vägen.
20 februari 2018 - Vägen norrut mot platserna där vindkraftverken 1-4 skall stå. Här skall det sprängas för att räta ut vägen.
20 februari 2018 - Vägen mot platsen där vindkraftverk nr 4 skall stå.
20 februari 2018
20 februari 2018 - Här skall det sprängas för att räta ut vägen.
20 februari 2018 - Här skall det sprängas för att bredda vägen.
20 februari 2018 - Här skall det sprängas för att räta ut vägen.
20 februari 2018 - Vägen anpassas för kommande transporter.
20 februari 2018 - Vägen anpassas för kommande transporter.
20 februari 2018 - Vägen anpassas för kommande transporter.
20 februari 2018 - Vägen anpassas för kommande transporter.
20 februari 2018 - Vägen anpassas för kommande transporter.
20 februari 2018 - Vägen anpassas för kommande transporter.
20 februari 2018 - På toppen av Joarknatten är borrningsarbetet klart. Här skall vindkraftverk nr 6 stå.
20 februari 2018 - På toppen av Joarknatten är borrningsarbetet klart. Här skall vindkraftverk nr 6 stå.
20 februari 2018 - Bergmassorna från sprängningarna på toppen av Joarknatten används för att förstärka vägarna i området.
20 februari 2018 - Här skall det sprängas för att bredda vägen till platsen där vindkraftverk nr 8 skall stå.
20 februari 2018 - Platsen där vindkraftverk nr 8 skall stå.
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018 - Vägen upp till Joarknattens vindkraftspark rätas ut, breddas och förstärks.
6 mars 2018
6 mars 2018 - Det är tät trafik med lastbilar mellan den närliggande bergtäkten och Joarknattens vindkraftsaprk.
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018 - En fullastad dumper , vikt 60 ton, på väg upp till Joarknattens vindkraftspark.
6 mars 2018 - Finare material körs från den närliggande bergtäkten upp till Joarknattens vindkraftspark. Materialet skall användas som toppskikt på vägarna och arbetsytorna.
6 mars 2018 - Elkablar och rör för IT-kablar har anlänt.
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018
6 mars 2018 - Dumper med bergmassor på väg mot platsen där vindkraftverk nr 8 skall byggas.
6 mars 2018 - Här skapas arbetsytan där vindkraft-verk nr 8 skall stå.
6 mars 2018
6 mars 2018 - Här skapas arbetsytan där vindkraft-verk nr 6 skall stå.
6 mars 2018 - Här på toppen av Joarknatten skapas arbetsytan där vindkraftverk nr 6 skall stå.
6 mars 2018
6 mars 2018
22 mars 2018 - Vägarna breddas och förstärks.
22 mars 2018 - Vägarna breddas och förstärks.
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018 - Vägen upp till toppen av Joarknatten där vindkraftverk 6 skall stå.
22 mars 2018 - Här på toppen av Joarknatten skall fundamentet för vindkraftverk 6 byggas.
22 mars 2018 - Vid sidan av vägarna finns diken för El- och IT-kablar. I diket kommer kablarna att ligga mjukt i ett lager av fint stenmaterial.
22 mars 2018
22 mars 2018 - Här kommer fundamentet för vindkraftverk 7 att byggas.
22 mars 2018 - Här kommer fundamentet för vindkraftverk 8 att byggas.
22 mars 2018 - Berg sprängs bort för att räta ut och bredda vägarna.
22 mars 2018 - Berg sprängs bort för att räta ut och bredda vägarna.
22 mars 2018 - Det arbetas intensivt för att förstärka vägarna.
22 mars 2018 - Det arbetas intensivt för att förstärka vägarna.
22 mars 2018 - Det arbetas intensivt för att förstärka vägarna.
22 mars 2018 - Det arbetas intensivt för att förstärka vägarna.
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018 - Markarbetet fortsatte i dimman inom Joarknattens vindkraftspark, här på platsen där vindkraftverk 5 skall stå.
4 april 2018
4 april 2018
4 april 2018
11 april 2018 - Förstärkning av vägen upp till Joarknattens vindkraftspark.
11 april 2018 - Förstärkning av vägen upp till Joarknattens vindkraftspark.
11 april 2018 - Arbetsytan där vindkraftverk 8 skall monteras.
17 april 2018 - Kurvorna måste breddas för att skapa plats.