klicka på bilden klicka på bilden

Vindkraftspark - Joarknatten
Vindkraftverk 1-8 / Markarbete

Scanergy AS / Marker Vindpark AS
bygger två vindkraftsparker i Marker
kommun, en på Joarknatten med
8 vindkraftverk och en park vid 
Högås söder om Kölen Sportcenter
med 7 vindkraftverk.

Leverantör av vindkraftverken är
Vestas :

" Prosjektet består av 15 vindturner
hver på 3,6 MW med en forventet
årlig produksjon på 193 GWh.
Tårnhøyden er på 142 meter og total-
høyde på 210 meter ". 

"Leveransen og monteringen er
planlagt for tredje kvartal, altså
etter sommeren 2018".

Huvudentreprenör för byggnation
av vägar och övrig infrastruktur är
Bergquist Maskin och Transport
i Römskog - Hemsida

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
27 december 2017
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018 - Här skall vindkraftverk nr 5 stå.
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
4 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018 - Här uppe på toppen av Joarknatten skall vindkraftverk nr 6 stå.
12 januari 2018 - Utsikt från Joarknatten söderut där vindkraftverken nr 7 och 8 skall stå.
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018 - Platsen för vindkraftverk nr 7.
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018 - Väg upp till platsen för vindkraftverk nr 6.
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018 - Platsen för vindkraftverk nr 7.
24 januari 2018 - Väg mot platsen för vindkraftverk nr 8.
24 januari 2018 - Platsen för vindkraftverk nr 8.
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018 - Väg mot platsen för vindkraftverk nr 5.
24 januari 2018 - Platsen för vindkraftverk nr 5.
24 januari 2018
24 januari 2018
30 januari 2018 - Utsikt söderut från Joarknatten.
30 januari 2018 - Här skall vindkraftverk nr 6 stå.
30 januari 2018
30 januari 2018
30 januari 2018
30 januari 2018 - Här skall vindkraftverk nr 7 stå.
30 januari 2018
30 januari 2018
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Sprängningsarbetet på toppen av Joarknatten är snart färdigt.
8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018 - Inspektion av arbetet på Joarknatten, med bl a NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat på plats.
8 januari 2018
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.
8 januari 2018 - Befintliga vägar på Joarknatten rätas ut, breddas och förstärks.