klicka på bilden klicka på bilden

Vindkraftspark - Joarknatten
Vindkraftverk 1-8 / Montering

Scanergy AS / Marker Vindpark AS
bygger två vindkraftsparker i Marker
kommun, en på Joarknatten med
8 vindkraftverk och en park vid 
Högås söder om Kölen Sportcenter
med 7 vindkraftverk.

Leverantör av vindkraftverken är
Vestas :

" Prosjektet består av 15 vindturner
hver på 3,6 MW med en forventet
årlig produksjon på 193 GWh.
Tårnhøyden er på 142 meter og
totalhøyde på 210 meter " 

Foto : Lars Brander

På grund av Vestas sekretessregler är det inte möjligt att visa bilder från arbetet med montering av vindkraftverken.