klicka på bilden klicka på bilden

Vindkraftspark - Joarknatten
Vindkraftverk 1-8 / Montering

Scanergy AS / Marker Vindpark AS
byggde 2017-2018 två vindkraftsparker
i Marker kommun, en på Joarknatten 
med 8 vindkraftverk och en park vid 
Högås söder om Kölen Sportcenter
med 7 vindkraftverk.

Leverantör av vindkraftverken var
Vestas :

" Prosjektet består av 15 vindturner
hver på 3,6 MW med en forventet
årlig produksjon på 193 GWh.
Tårnhøyden er på 142 meter og
totalhøyde på 210 meter " 

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

På grund av Vestas sekretessregler är det inte möjligt att visa bilder från arbetet med montering av vindkraftverken.

Vissa transporter kördes, på grund av höjdhinder på E18, genom Töcksfors centrum.
Många transporter kördes under natten.
Vissa transporter måste ha draghjälp uppför de branta backarna.
Här byggs vindkraftverket på toppen av Joarknatten.
Byggkranen i arbete kunde ses från Töcksfors.