Årjängs Bostads AB

Bostadsbolaget hyr ut lägenheter
i centrum, vid Dungen och längs
med Bögatan i Töcksfors.

2019 - 2020 byggdes tre nya
hyreshus vid Solängsvägen, med
utsikt mot kanalen och Töcksfors
centrum.
 
Årjängs Bostads AB

Solängsvägen - nybyggnation klart 2020.