Årjängs Bostads AB

Bostadsbolaget hyr ut lägenheter
i centrum, vid Dungen och längs
med Bögatan i Töcksfors.

2019 - 2020 byggs tre nya hyreshus
vid Solängsvägen, med utsikt mot
kanalen.
 
Årjängs Bostads AB