Kallnäset

På området Kallnäset i norra
delen av Töcksfors planeras
för nytt bostadsområde.