Bostadsområdet 
Prästnäset

På bostadsområdet Prästnäset finns 
flerfamiljshus, parhus och tomter för byggnation av egna hem.