Solgården
 
Äldreboende på Solgården, vid 
Sveavägen i centrala Töcksfors.

Solgården