Andra världskriget
Beredskapstiden i Töcksmark,
för 80 år sedan.


Trots att Sverige inte deltog i andra
världskriget som krigförande nation
var hela landet satt på krigsfot och
det svenska försvaret hade beredskap 
för att försvara landet mot fientliga
anfall.

Tiden som andra världskriget pågick
kallas därför beredskapstiden.

På hotellhöjden i Töcksfors finns en
försvarsanläggning - klicka här

Artikelar i NWT - klicka här och här

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Marscherande beredskapsmän på Sveavägen genom Töcksfors centrum, foto Uno Brander.
Uppställning vid Turisthotellet, notera hoppbacken till vänster om hotellet, foto Uno Brander.
Beredskapsmännen och lokalbefolkningen firade midsommar tillsammans vid Turisthotellet, foto Uno Brander.
Militärer på vägen vid Bruket, i bakgrunden Bruks-handelns magasin, foto Uno Brander.
Militären ordnade ollika tävlingar för beredskaps-männen, vilket gjorde att det blev trångt på Sveavägen, foto Folke Sahlin.
Många av beredskapsmännen var mycket vältränade, foto Uno Brander.
Ordningen upprätthölls av polisman John Brander i samverkan med militären, foto Uno Brander.
Polisman John Branders tjänstebil, foto Uno Brander.
Livet i Töcksfors präglades av beredskapstiden, även om det kunde se ganska normalt ut med bussen som anlände från Arvika med varor, foto Hugo Hassel.