Förskolan Junibacken

På förskolan Junibacken finns tre
avdelningar. Förskolan finns i nära
anslutning till Töcksfors skola. 

Förskolan Junibacken

Förskolan Dungen
 
Dungen ligger vid Nygårdsvägen
i centrala Töcksfors. Dungen har
tre avdelningar.

Förskolan Dungen

Förskolan Solstrålen
 
Solstrålen ligger vid norra delen
av Bögatan i Töcksfors.

Förskolan Solstrålen