Flygbilder över Töcksfors 
med omnejd
 
Piloten Göte Danielsson "Göte i Sucka"
och fotografen Walter Christofferson
hälsar dig välkommen ombord, för en
flygtur över Töcksfors med omnejd.

Bilderna tagna 2006 är godkända av 
Försvarsmakten för publicering.
 
Foto : Walter Christofferson
  

© 2011 - 2016  Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Vi startar från Högsjön i Hämnäs med färdriktning mot Töcksfors.
Töcksfors centrum vid kanalen och i bakgrunden handelsområdet vid Älverud med Töcksfors shoppingcenter.
Töcksfors centrum vid kanalen och i bakgrunden handelsområdet vid Älverud med Töcksfors shoppingcenter.
Töcksfors centrum vid kanalen och i bakgrunden handelsområdet vid Älverud med Töcksfors shoppingcenter.
Töcksfors centrum vid kanalen och i bakgrunden handelsområdet vid Älverud med Töcksfors shoppingcenter.
Torget och hyreshusen i Töcksfors centrum.
Töcksfors Shoppingcenter vid E18 samt Ängsvägen och Torudsvägen.
Bostadsområdet vid Ängsvägen, Torudsvägen, Bervägen, Åkervägen och Hedvägen.
Handelsområdet vid Älverud med Töcksfors Shoppingcenter intill E18.
Handelsområdet vid Älverud med Töcksfors Shoppingcenter intill E18.
Gränshotellet Victoria och en del av Töcksfors Shoppingcenter.
Källhultets, Ståltorpets och Skärmons industriområden vid E18 öster om Töcksfors.
Källhultets och Ståltorpets industriområden med utsikt över sjön Foxen.
Fabriksbyggnad på Källhultets industriområde.
Källhultets och Ståltorpets industriområden.
Industriområdet Ståltorpet vid E18 öster om Töcksfors.
Ståltorpets och Källhultets industriområden - vy från söder.
Båtklubben Rävarnas småbåtshamn i Sandviken och i bakgrunden jordfabriken Econova.
Vy över Sandviken.
Sandvikens camping och Båtklubben Rävarnas småbåtshamn och Gästhamn.
Gamla sågverksområdet och inloppet till nedre slussen.
Till vänster syns Töcksfors Shoppingcenter, i mitten gamla bruksområdet och till höger Jordfabriken Econova.
Vy över gamla bruksområdet.
Jordfabriken Econova på gamla sågverksområdet.
Töcksfors Shoppingcenter - vy från söder.
Töcksfors Shoppingcenter - vy från söder.
Östra delen av centrala Töcksfors - vy från söder.
Fotbollsarenan Hagavallen söder om Töcksfors centrum.
Töcksfors skola och sporthall.
Töcksfors skola och i bakgrunden Töcksfors centrum.
Töcksfors skola, sporthall och isbana.
Äldreboendet Solgården och Töcksmarks kyrka vid E18.
Äldreboendet Solgården, Församlingshemmet, Töcksmarks kyrka och Turistgården.
Området vid övre slussen med pågående byggnation av bostadsrättslägenheter.
Området vid övre slussen med pågående byggnation av bostadsrättslägenheter.
Området vid övre slussen med pågående byggnation av bostadsrättslägenheter.
Pågående byggnation av bostadsrättslägenheter vid övre slussen.
Hyreshusen vid Dungen och norra delen av Bögatan.
Fjärrvärmecentralen och hyreshusen vid norra delen av Bögatan.
Villaområdet vid Strandvägen och i bakgrunden Solgården och Töcksmarks kyrka.
Församlingshemmet och Töcksmarks kyrka samt Turistgården vid sundet som leder till Ärttjärnsviken.
Sågudden före byggandet av nya E18.
Området vid Backa, där markarbetet har startat för byggandet av nya E18.
Vy över Skrädene och Hån med tullstationen vid E18.
Tullstationen i Hån vid vägen som då var E18.
Tullstationen i Hån vid vägen som då var E18.
Vy över Hån med gamla fabriksområdet och dåvarande Håns missionshus.
Vy över östra delen av Hån.
Vy över östra delen av Hån med grusvägen till Skrädene.
Ärttjärnsviken och i bakgrunden centrala Töcksfors.
Vy över Ärttjärnsviken och i fjärran sjön Töck.
Vy över Ärttjärn.
Vy över Ärttjärn.
Vy över Ärttjärn.
Rundturen är avslutad och vi landar på Högsjön i Hämnäs.