Fritidsgård
 
Fastigheten Högalid, som tidigare
varit prästgård, folktandvård och
tandläkarebostad, fungerar nu 
som fritidsgård.

Töcksfors fritidsgård