Nordmarkens skola
Högstadieskola

Nordmarkens skola är högstadieskola
för elever från hela Årjängs kommun.
Den nybyggda skolan, som finns i
Årjäng, stod klar 2015.

Information