Brukets industriområde
 
Företag på Brukets industriområde 2017.
 

Dan Olsson INWEST

Företaget utför entreprenadtjänster.

Dan Olsson Inwest

Hanza
 
Företaget är en av Nordens mest
kvalificerade tillverkare av
tunnplåtsdetaljer.
 
Huvudfabriken ligger på Skärmons
industriområde, men företaget har
också en fabriksenhet på Brukets
industriområde.
 
Hanza