Källhultets industriområde

Företag på Källhultets industriområde 2018.

NorBag AB
 
Företaget tillverkar pappersbaserat
påsemballage.

NorBag AB

Flexit AS

Företaget utvecklar och tillverkar
samt marknadsför produkter,

tjänster och lösningar för ren och 
frisk luft inomhus.

Flexit AS

 
 

Probad

Probad har två fabriker på Källhultets
industriområde. 
Företaget tillverkar
badrums
moduler.


Probad 

Dekker Nordic
 
Helhetsleverantör av bänkskivor i
natursten och kvartskomposit.

Dekker nordic