Skärmons industriområde
 
Företag på Skärmons industriområde 2016.

Nordmarkens Fasader AB
 
Företaget tillverkar fönster, dörrar,
fasader och tak i aluminium och glas.
 
Nordmarkens Fasader

Hanza
 
Företaget är en av Nordens mest
kvalificerade tillverkare av
tunnplåtsdetaljer.

Hanza

Nokalux AB
 
Företaget utvecklar och producerar  
belysningsarmaturer för den
professionella marknaden i Norden.

NOKALUX

Nordmarkens Bygg AB
 
Byggföretaget Nordmarkens Bygg AB:s 
kontor finns på Skärmons industrområde.

Telefon: 0573-210 05

HL Energi
Töcksfors fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentral för Töcksfors
centralort och industriområden.

HL Energi