Kraftstationen
Övre forsen Töcksfors

Den 8 september 2017 arrangerades
Vattenkraftens dag i Värmland och
Dalsland. Genom detta ville man
sprida kunskap om den småskaliga
vattenkraftens betydelse.

Margareta och Claes Hultkrantz,
som äger kraftstationerna vid övre
och nedre forsen i Töcksfors samt 
kraftstationen i Hånsfors, bjöd in till
öppet hus i den gamla kraftstationen
vid övre forsen i Töcksfors.

Foto Lars Brander

Det börjar med en bäck i skogen . . .
. . . som växer i styrka . . .
. . . till en kraftfull fors.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Margareta och Claes Hultkrantz äger kraftstationerna vid övre och nedre forsen i Töcksfors samt  kraftstationen i Hånsfors.
Notera årtalet 1927.
Per Nilsson och Sven Robertsson från Fornminnes-föreningen Nordmarksstugan besökte den gamla kraftstationen när det var öppet hus.
Generator och regulator.
Regulator
Margareta och Claes Hultkrantz gör en stor insats för den småskaliga vattenkraften.
18 september 2015
26 oktober 2014