Ambulans / IVPA

Ambulanserna är stationerade vid
Räddningstjänsten i Årjäng.

Om det vid livshotande tillstånd bedöms
ta för lång tid innan en ambulans kan
vara på plats, dras ett s k IVPA-larm till
Räddningstjänsten i Töcksfors.

IVPA betyder "I Väntan På Ambulans".
Då rycker sjukvårdsutbildade brandmän
från Töcksfors ut och ger första hjälpen
i väntan på att ambulansen skall komma.

Vid särskilt brådskande fall kan en
ambulanshelikopter skickas från Karlstad.