Frivilliga resursgruppen FRG
Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.
Intresseanmälan - klicka här