Näringslivets Hus
Arbetet med näringslivsfrågor i Årjängs kommun
drivs av den ekonomiska föreningen Nordmarkens Näringsliv.
Näringslivets Hus ligger strategiskt intill Årjängs hotell.

Nordmarkens Näringsliv - klicka här

facebook

Fokusområden
Näringslivsservice & företagsbesök
Nyföretagande & etableringar
Norge
Samverkan (internt & externt)
Marknadsföring