Räddningstjänsten Årjäng
Övning 16:e och 23:e september 2019.

Konsumfastigheten vid torget i Töcksfors
är rökfylld och fem personer finns inne i
fastigheten.

Det var förutsättningarna när Räddnings-
tjänsten i Töcksfors och Årjäng i samverkan
övade insats med rökdykare och höjdfordon.

Foto Lars Brander


 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Styrkan från Årjäng anländer.
Styrkan från Årjäng anländer.