Räddningstjänst

Räddningstjänsten i Töcksfors är en del 
av Årjängs kommuns räddningstjänst. 
Vid behov av förstärkning kommer den
i första hand från Årjäng.

Räddningstjänsten i Töcksfors bemannas
av deltidsbrandmän. Här rycker man även
ut på sjukvårdslarm IVPA , = i väntan på ambulans, när framkörningstiden för ambulans bedöms vara lång.