Vårdcentral

Vårdcentralen Töcksforspraktiken 
finns vid Bögatan i centrala Töcksfors.

Hemsida

När Vårdcentralen är stängd - ring 1177.
Vid olycksfall eller akut sjukdom ring
larmnumret 112.