E&P ANDERSSON
Lanthandel i Östervallskog
Efter att affärsfastigheten E&P ANDERSSON stått tom en längre tid
och förfallit togs 2020 beslutet att fastigheten skulle rivas.

I början av 1900-talet bildades Handelsbolaget i Östervallskog,
med anknytning till Holmens Såg och snickerifabrik. 
Lokal byggdes och en affär öppnades. 1942 öppnade Konsum
i Handelsbolagets lokal. I början av 1960-talet stängde 
Konsum butiken och gick över till butiksbuss.

E&P ANDERSSON
1935 byggde och startade Einar och Paul Andersson 
affären E&P Andersson i Östervallskog. 1953 dog Paul Andersson,
och då blev Herbert Joelsson föreståndare i några månader.
Därefter köpte Rickard Persson firman och fastigheten.

1972 köpte Siv och Leif Ringsby affären. 
Affärsverksamheten flyttade till den nuvarande
affärsfastigheten efter att den renoverats.

1995 köpte Renée och Medi Paziraei firman och nya fastigheten.
Under några år på 2000-talet sköttes affären av Anki Åhs.
Nu är det återigen Renée och Medi som driver affären.  

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020 - Filter för mjölksilar.
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
7 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
8 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
9 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020