Svenska Amerikalinjen
från Karin Skafjeld Anderssons arkiv

Swedish American Liners Kungsholm - Gripsholm
Stormig sjöresa till Amerika 1923 med SS Antonia
SS Antonia år 2010 - bilden hämtad från nätet.
SS Antonia år 2010 - bilden hämtad från nätet.