Amerikabrevet 2015

Bilder från Källtegens by i Blomskog 
med spelet Amerikabrevet.

Blomskog 

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Ingemar Nilsson berättade inledningsvis om den stora utvandringen från bygden till Amerika på 1800-talet.
Spelet inleddes med en musikalisk introduktion.