En liten hand
av "Jonn"

En liten hand i min hand så mjuk och skör,
söker trygghet i en värld som känns så stor,
intresserad av allt som på sig rör
där det stora äventyret bor.

En liten hand som stor och flitig skall bli
men ännu en tid behöver guide i livet,
vill nog egentligen liten förbli
men det kan ingen ta för givet.

En liten hand blir stor och söker ett liv
där allt det tänkbara kan hända,
med kärlek och vänskap utan kiv
tills livet har gått till ända.

En liten hand blir trött och vilar i livet
när en ny liten hand vill få torka en tår,
den värmen känns skön, det är ju givet
med visshet om att livet består.