Julens budskap
av Kerstin Sjöstedt

En skara rider på väg till Betlehems stad
på åsnor och kameler i en lång, lång rad.
Målet för färden skattskrivning är
ett påbud från Kejsaren, bibeln oss lär.

Bland alla som färdas på detta sätt
finns Maria och Josef av Davids ätt.
Maria som utvald av Herren är
en hemlighet under sitt hjärta bär.

Ett under har skett av Andens kraft
om än Josef andra tankar har haft.
Hans tro var stark när Ängeln gav bud
att barnet kom från Herren Gud.

Efter lång färd målet dom når
men något härbärge dom ej får.
Dom söker och får till slut ett stall
där världens Frälsare födas skall.

Barnet i en ringa boning föds
av en ängel herdarna möts
"Var inte rädda" är budskapet dom får
sedan änglasången över nejden går.

En Frälsare är född i Betlehems stad
nu skyndsamt dom vandrar åstad
att undret i krubban få röra
det var så, som dom av Ängeln fått höra.

Det är många år sedan undret skedde
då stjärnan de "vise männen" ledde
fram till stallet där Jesus låg
och frälsningens ljus dom såg.

Sedan dess har budskapet över världen gått
hopp om ett himmelskt hem vi fått.
Endast genom Jesus vi finner vägen dit
hans kärlek vill leda oss bit för bit.