Åter en vår
  av  Sven Emsell

Helt utan förebud
vände vinden om
molnen drog bort
varma dagar kom.

Det är åter vår
finken kom idag
staren igår.
Sjunger för fruset folk
i skogshult och vid
murken holk.

Nu vill jag sorgfri ströva
och lyssna till naturens tal 
när träd och buskar löva
och knoppar spränger skal.
 
( ur diktsamlingen " Från gläntor och stigar " )