Blå stiger ...
av Sven Emsell

Blå stiger skorstensröken
och ljungen blommar grant
på hed och enebackar
på ås som stupar brant.

Blå stiger skorstensröken
i vindlös skymningstimme
och ljungen blommar.
Vackrast när skymningen
är inne.

( ur diktsamlingen " Från gläntor och stigar " )