Sven Emsell har gett ut fyra diktsamlingar

"Stickor och Spån"  år 2002
"Torparens Piano" år 2006
"Lergök och sälgpipa" år 2007
"Från gläntor och stigar" år 2009

Du kan köpa diktsamlingarna direkt från Sven.