I kräftans tecken
av Sven Emsell

Nu har juni lyktat
sina dagar
och gökens lockrop tystnat
i hult och hagar.

Holkarna står tomma
stararna flockas
och drar över fälten
smultronen mognar och plockas.

Doften av hö
är sövande
och tung,
en doft jag minns
från slåttertid
som ung.

*
Snart öppnar augusti
sin sensommardörr
kanske kräftor fångas
och äts som förr
under lyktor
och lummiga träd.

Du kanske är gäst
- eller värd ?


( ur diktsamlingen " Från gläntor och stigar " )