Måns
av Sven Emsell

Vår katt - är död !
Vi skyller inte er
den hittades i diket
nu kommer du ej mer.
 
Och hälsar oss välkommen
som förr
eller väntar att bli insläppt
sittande på trappan
vid vår dörr.
 
Du var ju hemma mest
men någon gång du gick
du kallades Måns och hade klok
och tillgiven blick.
 
Gropen grävs och fylls igen
ditt kattliv blev för kort
din skål med mjölk
ur spisvrån tagits bort.
 
 
( ur diktsamlingen " Lergök och sälgpipa " )