Till björklövsdoft
av Sven Emsell

Till björklövsdoft och morkullsträck
jag reste och fann ro
bort från stämpelur och bandets
slit och oro.
 
Jag reste hem till Fågelvik
till sjö och skär
till skog och kala berg
och myrens hjortronbär.
 
Till uggleskog och näckrostjärn
där månen gulblek driver
vråken ödsligt svävar
och älgen skovelhornad kliver.
 
( ur diktsamlingen " Torparens piano " )