Furan
av Thore Johansson

Med spår av år, med grånad stam
står tallen rak och vaggar
tills yxans egg når henne fram
och motorsågens taggar.
 
De klipper hennes nerver av
så sav och kvistar sprutar
ej längre stiger hennes sav
nej skogens folk blev tallens grav
ett hundraårigt liv nu slutar.
 
Men när ett år har gått åstad
då nya krafter randas
från frön som såddes i en rad
nu nya tallar andas.