Gånglåt
av  Thore Johansson

I ungdomens leende soliga vår,
när världen dig tjusar och lockar,
se upp på din vandring,
se till vart du går,
se upp vilka blommor du plockar.