Kraftstationen
av  Thore Johansson

Ur "Töck" det kommer vatten
i Töcksfors blir till el
det sparas ju om natten
som ej kan vara fel.
 
I tvenne kraftstationer forsar
sjöns vatten in och ut
med urstark kraft det korsar
och tycks ej taga slut.
 
Vi som i bygden lever
ju hoppas kunna få
den el som vi behöver
när strömmen kopplas på.
 
Den räcker och blir över
till alla och envar
för de som mer behöver
så finns det vatten kvar.