Spelmorgon
av  Thore Johansson

Ej solen hunnit att gå upp
ännu är natten grå
den svarte sitter väl i topp
i väntan att få slå
få slå sin klunk bland gran och fur
bland myrar och bland snår
en overtyr som går i dur
ett spel från år till år.

Du stiger upp i tidig stund
och vandrar ut i skog
försakar tid hos Herr John Blund
den saknar nu allt fog
nu har jag nått till spelets plats
nu hör jag tjäderns "sis"
jag ser i gläntan han tar sats
för hopp bland ljung och ris.

I skogens djup jag nu står still
att andas luft av vår
den stund jag haft hör våren till
jag nöjsamt hemåt går.