Gamla högtidskort
från Karin Skafjeld Anderssons arkiv

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Julkort
Julkort
Julkort
Jul- och nyårskort
Nyårskort
Morsdagstelegram
Midsommarkort
Gratulationskort
Jul- och nyårskort från 1900
Nyårskort från 1903
Nyårskort från 1907
Påsk kort från 1910
Påsk kort från 1910
Julkort från 1912
Julkort från 1913
Jul- och nyårskort från 1914
Nyårskort från 1917
Påsk kort från 1918
Julkort från 1918
Nyårskort från 1918
Nyårskort från 1919
Gratulationskort från 1921
Julkort från 1922
Julkort från 1923
Julkort 1927 från Minneapolis
Julkort
Påsk kort från 1928
Morsdagstelegram från 1928
Julkort från 1928
Julkort från 1929
Julkort från 1930
Julkort från 1932
Påsk kort från 1933
Julkort från 1934