Stjärnklart
Julkonsert 28 december 2019

Bilder från julkonserten Stjärnklart i
Holmedals kyrka, då kören Con Brio
firade 10 år som kör.

Medverkande

Kören Con Brio
Ulrika Lindkvist - solist
Amanda Thorell - solist
Tony Nilsson - solist
Lars Eriksson - solist
Anna Larsson - solist

Johan Gund - flygel
Stina Wallmyr Flinth - flygel
Karl Wallmyr - trumpet och flygel
Kristofer Sundström - kontrabas
Per Wallmyr - saxofon och flöjt

Stråkkvartett -
Gaianeh Pilossian - violin 1
Zaida Ponthin - violin 2
Karin Wallmyr - viola
Ann-Helen Lindskog - cello

Johanna Levin, Kerstin och Rune Wallmyr

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.