Vårkonsert
Karlanda kyrka 1 juni 2019

Bilder från Vårkonserten
"Sommarn´s dörr står nu på glänt"

Kören Con Brio
Ulrika Lindkvist
Amanda Thorell
Beatrice Andersson
Tony Nilsson
Maria Larsson
Tim Flinth
Anders Ek
Lennart Jonsson

Rune och Kerstin Wallmyr

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Kyrkoherde Rune Wallmyr
Körledare Kerstin Wallmyr
Riksspelman Maria Larsson
Kören Con Brio
Tim Flinth
Beatrice Andersson
Kören Con Brio
Cecilia Näslund
Ulrika Lindkvist
Maria Larsson
Anders Ek och Lennart Jonsson
Ulrika Lindkvist
Tony Nilsson
Ulrika Lindkvist sjöng Värmlandsvisan tillsammans med kören.
Amanda Thorell
Maria Larsson
Maria Larsson leder utmarschen - ut i försommaren.