Slussjazz i Lennartsfors
2018-06-30

Bilder från Slussjazzen vid slusstrappan
i Lennartsfors.

Folk tog plats i naturen runt slusstrappan
och blev serverade musik av högsta klass.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.