Finngården Ritamäki´s slåtterängar.
Bilderna är tagna 22 juli 2015.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.