Fågelviksdräkten
Bilderna nedan visar vardagsdräkten,
det finns även en högtidsdräkt.