Utbyggnad av vindkraftspark
Årjäng NV

Rabbalshede Kraft fick 2014 tillstånd
att bygga ytterligare 8 vindkraftverk 
i vindkraftsparken Årjäng NV.

Rabbalshede Kraft har sedan lämnat in
en ändringsansökan, för att få tillstånd
att bygga större vindkraftverk.

Den 23 januari 2018 bjöd man in
berörda markägare, för information
och samråd avseende ändringsansökan.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

23 januari 2018 - Rabbalshede Kraft bjöd in berörda markägare för information och samråd.
23 januari 2018 - Rabbalshede Kraft bjöd in berörda markägare för information och samråd.
23 januari 2018 - Rabbalshede Kraft bjöd in berörda markägare för information och samråd.